System przedpłatowy do wody na karty RFID

● Zabezpieczenie płatności

● Przedpłata

● Niższe koszty obsługi

● Możliwość podłączenia do 4 ujść wody

● Elastyczność w dopasowaniu oprogramowania do potrzeb klienta

 

Kategoria:

Opis

System przeznaczony jest do kontroli, rozliczania i sprzedaży wody w miejscach wspólnego  poboru. Jest dużym ułatwieniem w miejscach gdzie istnieje problem z rozliczaniem wody we współużytkowanych punktach poboru np. łazienki i pralnie mieszkań socjalnych, kempingi czy mariny. Po przyłożeniu karty z zaprogramowaną przedpłatą do czytnika i zalogowaniu do modułu, użytkownik może korzystać z wody. System pozwala przy pomocy jednej karty, korzystając z nadanego kredytu logować się w różnych punktach gdzie zainstalowane są punkty  poboru wody.
Zestaw

System składa się z:

● Dystrybutor z 4 ujściami wody

● Zestaw kart zbliżeniowych